آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان


جهت خرید نت های آهنگ های آموزشی باغلاما به صورت پی دی اف
و فایل ویدیویی

وارد کانال زیر شوید یا با آی دی یا شماره زیر تماس بگیرید.


09904140216لینگ کانال تلّی ساز وباغلاماآیدی جهت سفارش در تلگرامیارپاق لار : 1 2