آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان


آموزش قوپوزوباغلاما درآموزشگاه
استادسلیمی به آدرس زیر:

تبریز-فلکه باغ گلستان-پاساژنانو
طبقه بالای بانک صادرات
09141020216کشوری
آشیق امراه-اورتاساری تئل

aşiq əmrah-ortasaritel

یوكله-دانلود

باش دیوانی-başdivani

به علت قدیمی بودن نوار كاست فایلها كیفیّت كمی دارند.

اجراهای آشیق امراه در80سالگی

دانلود-یوكله

كوراوغلودوبیتیسی-koroğlu dubeytisi

دانلود-یوكلهیارپاق لار : 1 2 3