آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان


آموزش سازقوپوز وباغلاما باتدریس کریم کشوری

آدرس:تبریز-فلکه باغ گلستان به طرف چهارراه شهناز

پاساژنانو-طبقه1-واحد3-آموزشگاه موسیقی استادسلیمی

09141020216یارپاق لار : 1