آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 13 مهر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : كریم كشوری | 3 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : پنجشنبه 12 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : كریم كشوری | 2 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 8 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : كریم كشوری | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 21 خرداد 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : كریم كشوری | 5 نظردهید
یارپاق لار : 1 2