آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان
سنسیز یاشایابیلمم-شعر آشیق علسگر
تنظیم برای قوپوز:كریم كشوری
sənsiz yaşayabilməm

دستگاه:شور
كوك ساز:ره


منی هیجره فلك سالدی اثرزنده یاد استادعلی سلیمی


كوك ساز:ره    ساری گلین-sari gəlin


كوك ساز:سل  لزگی  --  ləzgi

 

کوک ساز:لا-ره-لا

نام دستگاه:چهارگاه   داغلار قیزی ریحان-dağlar gizi reyhanدست نوشته ی خودم مربوط به سالها پیش
اجرا باقوپوز باکوک(ره)دردستگاه شور


+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : azəri notalari-نت های آذری | 0 نظردهید

         ای وطنیم


تنظیم شده برای اجرا باساز آشیقی(قوپوز)

كوك ساز:سل دردستگاه راست

تنظیم:كریم كشورییارپاق لار : 1