آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 1 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق رامین | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 1 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق رامین | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 1 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق رامین | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : یکشنبه 1 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق رامین | 0 نظردهید
یارپاق لار : 1 2