آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان


ایراوان چوخورو-آشیق حسین جوان

aşiq hüssein cavan iravan çuxuru

فرمتmp4

یوکله-دانلودیارپاق لار : 1