آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 28 خرداد 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق تلّی بورچالی | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 28 خرداد 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق تلّی بورچالی | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 28 خرداد 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : آشیق تلّی بورچالی | 0 نظردهید
یارپاق لار : 1