آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان
+0 می پسندم
یاییلیب : جمعه 27 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : نرم افزار | 0 نظردهید

پخش كننده ی انواع فایل های صوتی وتصویریدانلود-ائندیر+0 می پسندم
یاییلیب : جمعه 27 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : نرم افزار | 0 نظردهید

نرم افزار رایت سی دی ودی وی دی به صورت پرتابل (بدون نیاز به نصب)

قابل اجرادرویندوزایكس پی    دانلود-ائندیرپخش كننده ی انواع فرمت های صوتی وتصویریپسورد:saznot.arzublog.com

دانلود-ائندیر+0 می پسندم
یاییلیب : جمعه 27 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : نرم افزار | 0 نظردهید

foxit readerبازكننده ی فایل های PDFپسورد:saznot.arzublog.com

دانلود-ائندیرنرم افزار ایجاددرایومجازی دركامپیوتر پسورد:saznot.arzublog.com

 دانلود-ائندیرنرم افزار ساخت درایو مجازی:بانصب این نرم افزار یك درایو مجازی

روی رایانه تان ایجادمی شود كه میتوانید ایمیج هایتان را بدون رایت

درسی دی یا دی وی ودی بازنمایید. پسورد:sasnot.arzublog.com

 دانلود-ائندیر
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 25 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : نرم افزار | 0 نظردهید
+0 می پسندم
یاییلیب : چهارشنبه 25 تیر 1393 | یازار : تلّی ساز وباغلاما کانالی | بؤلوم : نرم افزار | 0 نظردهید

راهنمایی:ابتدا باید هرچهارقسمت رادانلودنموده وسپس ازحالت فشرده خارج نمایید.

فایل به صورت ایمیج خارج خواهد شد اگر درایومجازی سازداشتید میتوانید فایل رادر

درایو مجازی قرارداده واقدام به نصب نمایید.واگردرایو مجازی سازنداشتید میتوانید

روی سی دی یادی وی دی رایت كرده واقدام به نصب نمایید.

saznot.arzublog.com-پسورد

part1-200mb--------دانلود-ائندیر

par2-200mb--------دانلود-ائندیر

part3-200mb-------دانلود-ائندیر

part4-6mb---------دانلود-ائندیریارپاق لار : 1 2